Revijalno glasilo Kulturnog društva Brdo je 2005-te godine izdalo prvi štampani broj. Glasilo je bilo usmjereno prvenstveno ka hroničarsko-dokumentarnom praćenju rada Društva. Pored reporterskih zapisa i obilja fotografija, često su se u Našem glasu našli odlomci iz klasika srpske književnosti.

Na sastanku Upravnog odbora KD Brdo, koji je održan u decembru 2017-te godine u Kranju, su postavljeni čvrsti temelji na kojima će biti izgrađeno sredstvo informisanja članova Društva, kao i šire publike. Imajući u vidu uređivačko iskustvo i tematiku kojom se bavio štampani oblik Našeg glasa, dorečena je  vizija razvoja elektronskog oblika časopisa.

Ciljevi kojima se, pored bržeg protoka informacija, redakcija vodi su:

  • doprinošenje očuvanju jezika, ključnog obilježja kulturnog identiteta
  • proširivanje saradnje i uvezivanje sa drugim kulturnim organizacijama
  • predstavljanje srpske kulture zajednici sredine u kojoj djelujemo
  • unapređenje saradnje i informisanosti sa organizacijama iz matične države

Podizanje stranice NAŠ GLAS je realizovano pod podrškom Ministarstva spoljnih poslova – Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.

Odgovorni urednik: Miodrag Kondić

Zamjenik i pomoćnik odgovornog urednika: mr Dragan Marić

 

Kontakt

Sejmišče 3,
4000 Kranj,Slovenija

Email: kdbrdo@gmail.com

Website: www.kd-brdo.com